Πήλινγκ (peeling) για θεραπεία χλοάσματος, ουλών ακμής και ανανέωσης προσώπου (οξέα, υδροξυοξέα, χημικά).

← Επιστροφή στις Κατηγορίες